СХД, 1-р хорооллын 1-р байрны арын зам дагуу, замаа дагаж сунасан байрлалтай 859м2 /60х15м/ талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар барилга барьж ашиглахад тохиромжтой газар
ХАЯГ: СХД, 13-р хороо
БАЙРЛАЛ: 1-р хорооллын 1-р байрны баруун хойно
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ:
    • Дулаан:
    • Цахилгаан: 
Хажуугаасаа холбох боломжтой
    • Цэвэр:
    • Бохир:
БУСАД:

- Замаа дагаж сунасан ашигтай байрлалтай

- Төв замаас шууд орц гарц гаргаж ашиглах боломжтой

- Уг газар дээр автомашины угаалга, засвар үйлчилгээний зориулалтаар барилга барьж ашиглахад маш тохиромжтой

- Мөн бүх төрлийн худалдаа үйлчилгээний зариулалтаар ашиглах  боломжтой.

- Үнийн дүнд орон сууц, автомашин оролцуулах боломжтой