www.osmo.mn
Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын төвд зам дагуу байрлах 2500м2 талбайтай өмчилсөн газар зарна.
ХАЯГ: Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сумын 1-р баг
БАЙРЛАЛ: Алтанбулаг хилийн цэргийн ангиасаа 1км зайтай зам дагуу
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ:
    • Дулаан:
Байхгүй
    • Цахилгаан: 
380Вт
    • Цэвэр:
Байхгүй /хажуугаасаа татах боломжтой/
    • Бохир:
Байхгүй /хажуугаасаа татах боломжтой/
БУСАД:

- Өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй

- Газар эрүүл тэгш, байрлал сайтай

- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах

- Нөөцийн болон хадгалалтын склад хийхэд тохиромжтой

- Цэвэр, бохирын шугам хашааны үүдээр орсон